INDUSTRI/ERHVERV

Vores kunder repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder, bygherrer, boligselskaber, landbrug samt offentlige virksomheder og institutioner.

Til byggesektoren udfører vi alle former for el installationer indenfor nybyggeri, ombygning og renovering.

Rønde El-Service ApS udfører mindre køl installationer og varmepumpe installationer. Ligeledes arbejdes der med styring og regulering af diverse industriinstallationer samt intelligent styringer til effektivisering og energibesparelser. Det handler om at kunne styre, regulere, automatisere og overvåge virksomhedens mange tekniske installationer.

Rønde El-Service ApS servicerer anlæg fra ny installation til anlæg tages ud af drift